آزمایشگاه تشخیص پزشکی تحقیق

آزمایشگاه تشخیص پزشکی

اطلاعات تماس

شماره های تماس

44542279-44594836

مديريت : باقری و دکتر فرح معدنی

آدرس

استان : تهران شهر : تهران
آدرس : تهرانسر، بلوار نیلوفر غربی

اشتراک گذاری