کیمیا آزما جم

آزمایشگاه تخصصی سموم دفع آفات نباتی -کلیه آزمایشهای کنترل کیفیت و باقی مانده سموم - شیمی و آفت کشتهای کشاورزی

اطلاعات تماس

شماره های تماس

77246750-1- 77221927

مديريت : خلیلی

آدرس

استان : تهران شهر : تهران
آدرس : م رسالت ، خ هنگام ، خ فرجام شرقی ، بعد از چ حیدرخانی

اشتراک گذاری